WHOLE PROCESS CONSULTATION                   
全过程咨询
    IDM将协助业主对酒店全过程中的每个阶段、每个环节进行协调,把控,指导。准确地分配资源,理性地控制投入,有效地保证进度,最终实现投资利益最大化。
    全过程咨询服务,是指酒店从筹建到运营全生命周期内的前期策划、集成设计、绿色建造、智能运维等综合性、跨阶段、一体化的咨询服务
描述